Hướng dẫn giao dịch Forex châu Âu

ZuluTrade có điểm gì khác đối với công dân Châu Âu?

ZuluTrade sẽ có những thay đổi dành cho công dân Châu Âu phù hợp với quy định của Châu Âu nhằm tăng khả năng bảo vệ nhà đầu tư và giảm thiểu rủi ro hệ thống.

Một số phạm vi của dịch vụ ZuluTrade có thay đổi đối với các khách hàng giao dịch theo quy định của Liên minh châu Âu (công dân EU hoặc khách hàng có Nhà môi giới cộng tác với ZuluTrade EU). Vui lòng xem chi tiết bên dưới.

Đăng nhập lần đầu

Trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cần điền Bảng câu hỏi về sự phù hợp - nhanh chóng và dễ dàng hoàn tất!

Vui lòng nhấp vào đây để xem trước Bảng câu hỏi về sự phù hợp.

Trang Hiệu suất

Trang Hiệu suất dành cho công dân Châu Âu khác vì không phải tất cả Nhà giao dịch ZuluTrade đều khả dụng. Cụ thể hơn:

Sẽ chỉ có 1000 Nhà giao dịch hàng đầu để bạn theo, với điều kiện các nhà giao dịch này đáp ứng một số tiêu chí nhất định (Tỉ lệ giảm sút tài khoản tối đa dưới 30%, số pip trung bình trên mỗi giao dịch nhiều hơn 3 pip, Nhà giao dịch đã giao dịch trong ít nhất 12 tuần). Vui lòng kiểm tra Hướng dẫn Nhà giao dịch của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Bất kỳ Nhà giao dịch nào được thêm vào Danh mục đầu tư của bạn gần đây mà không đáp ứng các tiêu chí trên hoặc không nằm trong danh sách 1000 hàng đầu của ZuluTrank sẽ tự động bị tắt trong Danh mục đầu tư của bạn. Lưu ý rằng bạn sẽ vẫn nhận được tín hiệu đóng và cập nhật cho các giao dịch mở gần đây nhưng sẽ không có giao dịch mới nào được mở từ các Nhà giao dịch đó.

Trang Cài đặt

 • Tính năng Bảo vệ Vốn của ZuluGuard™

  Mỗi Nhà giao dịch trong danh mục đầu tư của bạn cần được bảo vệ bằng Tính năng Bảo vệ Vốn của ZuluGuard™. Sau khi mức cho phép của bạn đã được đạt đến, ZuluGuard™ sẽ thực hiện hành động Đóng tất cả các lệnh giao dịch mở của Nhà giao dịch và Vô hiệu Nhà giao dịch từ danh mục đầu tư của bạn.
  Số vốn được Miễn thuế tích lũy tối đa dành cho tất cả các Nhà giao dịch trong toàn bộ danh mục đầu tư của bạn không được vượt quá mức rủi ro tổng thể được phép (không quá 75% số dư hiện có của bạn).

Bổ sung cho tài khoản Forex
 • Số lot mở tối đa trên mỗi giao dịch

  Có giới hạn trên về số lot tối đa trên mỗi giao dịch đối với từng Nhà giao dịch dựa vào thiết đặt của bạn, Hạn mức Vốn và thống kê Nhà giao dịch.

 • Lot trên mỗi tiền tệ

  Không thể tùy chỉnh lot riêng cho từng cặp tiền tệ

Cập nhật chính sách Gửi tiền / Rút tiền

Với mỗi lần gửi hoặc rút tiền mới, bạn sẽ cần đặt lại Hạn mức Vốn tối đa.

Điều khoản dịch vụ

ZuluTrade dành cho công dân Châu Âu được điều hành bởi các Chuyên gia 3 A SA theo Quy định EU, Giấy phép # 2/540/17.2.2010.

Bạn có thể xem lại Điều Khoản Dịch vụ dành cho ZuluTrade Châu Âu ở đây.

Về đầu