Các danh sách Trader Forex

Xếp hạng Nhà giao dịch Các nhà phân tích Các pip Các pip Các giao dịch ROI (tính từ khi bắt đầu) Pip Trung bình Thắng % % Tỉ lệ giảm sút tài khoản tối đa Tuần Người theo { Ranking Index } { Provider Name }
{ Strategy Description }
{ ProfitPips } { ProfitPipsInTimeFrame } { Trades } { ROI } { AveragePipsPerTrade } { WinningTradesPercent } { MaxDrawDownPercent } { MaxDrawDownPips } { TradingWeeks } { Followers } Số lượng Theo
{ Broker }
{ AmountFollowing }