Các danh sách Trader Forex

Xếp hạng Nhà giao dịch Các pip Các pip Các giao dịch ROI Hàng Năm Pip Trung bình Thắng % % Tỉ lệ giảm sút tài khoản tối đa Tuần Người theo { Ranking Index } { Provider Name }
{ Strategy Description }
{ ProfitPips } { ProfitPipsInTimeFrame } { Trades } { ROI } { AveragePipsPerTrade } { WinningTradesPercent } { MaxDrawDownPercent } { MaxDrawDownPips } { TradingWeeks } { Followers } Số lượng Theo Lợi nhuận của Những người theo dõi Thực
{ Broker }
{ AmountFollowing } { PNLFollowing }