Các ứng dụng giao dịch Forex

iPad & iPhone

 • Mở, đóng và chỉnh sửa các lệnh giao dịch một cách thủ công.
 • Tự động thực hiện tín hiệu của hệ thống giao dịch được chọn của bạn mà không theo dõi các thị trường 24 giờ một ngày.
 • Tận dụng các chiến lược đa phương và các phương thức trao đổi từ hơn 8700 hệ thống bao gồm một mạng lưới EAs rộng lớn.
 • Đa dạng hóa rủi ro giữa các cặp tiền tệ và chiến lược.
 • Điều chỉnh kích thước giao dịch bạn muốn Nhà Cung cấp Tín hiệu của bạn giao dịch.
 • Đóng các giao dịch từ các nhà cung cấp tín hiệu một cách thủ công.
 • Điều chỉnh các lệnh dừng và giới hạn một cách thủ công.
Available on the iPhone Các yêu cầu: phải tương thích với iPhone, iPod touch, và iPad. Phải có iOS 10.0 hoặc phiên bản sau. Apple, Apple logo, iPhone, iPod touch, và iTunes là những thương hiệu của tập đoàn Apple đăng ký tại Mỹ và các nước khác. iPad là thương hiệu của tập đoàn Apple. App Store là nhãn hiệu kinh doanh của Apple Inc.

Android App

 • Mở, đóng và chỉnh sửa các lệnh giao dịch một cách thủ công.
 • Tự động thực hiện tín hiệu của hệ thống giao dịch được chọn của bạn mà không theo dõi các thị trường 24 giờ một ngày.
 • Tận dụng các chiến lược đa phương và các phương thức trao đổi từ hơn 8700 hệ thống bao gồm một mạng lưới EAs rộng lớn.
 • Đa dạng hóa rủi ro giữa các cặp tiền tệ và chiến lược.
 • Điều chỉnh kích thước giao dịch bạn muốn Nhà Cung cấp Tín hiệu của bạn giao dịch.
 • Đóng các giao dịch từ các nhà cung cấp tín hiệu một cách thủ công.
 • Điều chỉnh các lệnh dừng và giới hạn một cách thủ công.
Available on the Google Play Yêu cầu Android 5.0 trở lên. Android là thương hiệu của Tập Đoàn Google. Việc sử dụng thương hiệu này phải được sự chấp nhận của Google