PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE RESULTS. SIMULATION IS BASED ON HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS. CLICK HERE FOR MORE INFORMATION CONCERNING THE HYPOTHETICAL RESULTS AND THE INHERENT LIMITATIONS ASSOCIATED WITH HYPOTHETICAL RESULTS.

Chương trình giả lập lợi nhuận Forex

Mô phỏng mới  

:1
LÃI
ROI
GIAO DỊCH MỞ
SỐ DƯ CUỐI
GIAO DỊCH NHẬN
GIAO DỊCH ĐÓNG
Giao dịch đóng bằng cách nhấn dừng
Giao dịch đóng bằng cách nhấn giới hạn
Chào mừng bạn đến với Mô hình danh mục đầu tư của bạn.
Vui lòng thêm Nhà giao dịch vào dưới và nhấp vào Bắt đầu Mô Phỏng để bắt đầu thực hiện.
Thiết đặt Danh mục đầu tư
Nhà giao dịch Các Lot (Mini Các Lot) Tỷ trọng Rủi ro Các lot mở tối đa Các Giao dịch Mở Tối đa Các Giao dịch Mở Tối đa/ Tiền tệ Đổi chiều Giới hạn Ngưng Pip Bù đắp Biến động giá  
Trader Provider Name
     
At this moment you don't have any Traders selected for your simulation. To get started you can click on the “Load” button below to load a saved simulation (if any) or your existing portfolio settings.

Thông qua việc sử dụng mô phỏng của ZuluTrade, bạn đã đồng ý với từ chối trách nhiệm.Xin lưu ý ghi chú tất cả giá trị các lot là Mini Các Lot.