Chương trình giả lập lợi nhuận Forex

Mô phỏng mới  

:1
LÃI
ROI
GIAO DỊCH MỞ
SỐ DƯ CUỐI
GIAO DỊCH NHẬN
GIAO DỊCH ĐÓNG
Giao dịch đóng bằng cách nhấn dừng
Giao dịch đóng bằng cách nhấn giới hạn
Chào mừng bạn đến với Mô hình danh mục đầu tư của bạn.
Vui lòng thêm Nhà giao dịch vào dưới và nhấp vào Bắt đầu Mô Phỏng để bắt đầu thực hiện.
Thiết đặt Danh mục đầu tư
Nhà giao dịch Các Lot (Mini Các Lot) Tỷ trọng Rủi ro Các lot mở tối đa Các Giao dịch Mở Tối đa Các Giao dịch Mở Tối đa/ Tiền tệ Đổi chiều Giới hạn Ngưng Pip Bù đắp Biến động giá  
Trader Provider Name
     
Hiện tại bạn không có bất kỳ Nhà cung cấp nào được chọn để mô phỏng. Để bắt đầu, bạn cần thêm bất kỳ nhà cung cấp tín hiệu nào mà bạn muốn bằng cách bấm vào nút "Thêm người giao dịch".

Thông qua việc sử dụng mô phỏng của ZuluTrade, bạn đã đồng ý với từ chối trách nhiệm.Xin lưu ý ghi chú tất cả giá trị các lot là Mini Các Lot.