Hoạt động Trader Forex

Lọc Các sự kiện

Chỉ hiển thị:
Thông điệp Chia sẻ Trạng thái
Các Giao dịch Mở
Các Giao dịch đã đóng
Chỉ các nhà cung cấp với những người theo dõi thực
Tâm lý Thị trường

Các cặp tiền tệ được chọn bởi ZuluTraders trong vòng 4 tiếng trước

 • EUR/USD NGẮN 78.9%
 • AUD/CAD NGẮN 98%
 • USD/JPY NGẮN 51%
 • GBP/USD NGẮN 85.9%
 • NZD/CAD NGẮN 52.4%
 • AUD/USD NGẮN 93.9%
 • EUR/JPY NGẮN 77.7%
 • EUR/AUD NGẮN 87.7%
 • GBP/CAD NGẮN 97.4%
 • GBP/JPY NGẮN 63%
 • XAU/USD NGẮN 60.2%
 • USD/CAD DÀI 89.5%
 • USD/CNH DÀI 50.3%
 • GBP/AUD NGẮN 96.7%
 • EUR/GBP DÀI 52.1%
 • AUD/JPY NGẮN 82.4%
 • AUD/NZD DÀI 72.7%
 • EUR/NZD NGẮN 89.6%
 • EUR/CAD NGẮN 78.3%
 • USD/CHF NGẮN 51%
 • USOilSpot NGẮN 100%
 • AUD/CHF NGẮN 82.1%
 • EUR/CHF DÀI 61.3%
 • NZD/USD NGẮN 53.7%
 • CAD/CHF NGẮN 55.2%
 • CHF/JPY NGẮN 72.4%
 • GBP/CHF NGẮN 75.6%
 • XAG/USD NGẮN 78%
 • CAD/JPY NGẮN 72.5%
 • GBP/NZD NGẮN 84.4%