Hoạt động Trader Forex

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRANG NÀY MỚI LÀ GiẢ THUYẾT. NHẤN TẠI ĐÂY ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ GiẢ THUYẾT ĐƯỢC HiỂN THỊ TRÊN TRANG WEB VÀ NHỮNG HẠN CHẾ CỐ HỮU LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QuẢ GiẢ THUYẾT.

Lọc Các sự kiện

Chỉ hiển thị:
Thông điệp Chia sẻ Trạng thái
Các Giao dịch Mở
Các Giao dịch đã đóng
Chỉ các nhà cung cấp với những người theo dõi thực
Tâm lý Thị trường

Các cặp tiền tệ được chọn bởi ZuluTraders trong vòng 4 tiếng trước

 • EUR/JPY NGẮN 100%
 • EUR/USD NGẮN 67%
 • GBP/USD NGẮN 86%
 • USD/JPY DÀI 86.7%
 • USD/CHF DÀI 60%
 • GBP/JPY NGẮN 87.7%
 • AUD/USD DÀI 83.3%
 • USD/CAD NGẮN 100%
 • NZD/USD DÀI 89.5%
 • EUR/GBP NGẮN 100%
 • GBP/CHF NGẮN 50%
 • EUR/AUD NGẮN 92.9%
 • EUR/CAD NGẮN 89.5%
 • AUD/CAD DÀI 100%
 • CAD/JPY DÀI 100%
 • NZD/JPY DÀI 94.7%
 • GBP/AUD NGẮN 100%
 • AUD/NZD NGẮN 75%
 • EUR/NZD NGẮN 100%
 • GBP/CAD NGẮN 68.8%
 • GBP/NZD DÀI 100%
 • AUD/CHF DÀI 100%
 • NZD/CAD NGẮN 94.6%
 • CAD/CHF DÀI 66.7%
 • NZD/CHF DÀI 100%
 • XAU/USD NGẮN 94.2%
 • USOil DÀI 100%
 • USD/CNH DÀI 100%
 • Bund NGẮN 100%