Hoạt động Trader Forex

Lọc Các sự kiện

Chỉ hiển thị:
Thông điệp Chia sẻ Trạng thái
Các Giao dịch Mở
Các Giao dịch đã đóng
Chỉ các nhà cung cấp với những người theo dõi thực
Tâm lý Thị trường

Các cặp tiền tệ được chọn bởi ZuluTraders trong vòng 4 tiếng trước

 • AUD/NZD DÀI 99.7%
 • GBP/USD DÀI 87.5%
 • NZD/CAD NGẮN 99.4%
 • EUR/USD NGẮN 85.2%
 • GBP/CAD NGẮN 99%
 • GBP/AUD NGẮN 99.3%
 • AUD/CAD NGẮN 94.2%
 • USD/JPY DÀI 81.9%
 • XAU/USD NGẮN 83.1%
 • EUR/CAD NGẮN 87%
 • EUR/AUD NGẮN 89.1%
 • EUR/CHF NGẮN 100%
 • AUD/USD NGẮN 50%
 • CAD/CHF DÀI 65.2%
 • EUR/JPY DÀI 52.6%
 • EUR/GBP NGẮN 56.9%
 • USD/CAD DÀI 70%
 • USD/CHF DÀI 64.4%
 • CHF/JPY DÀI 55%
 • GBP/JPY DÀI 80%
 • NZD/JPY NGẮN 78.3%
 • EUR/SGD NGẮN 100%
 • NZD/USD NGẮN 85.7%
 • AUD/JPY DÀI 90.5%
 • US30 DÀI 85%
 • AUD/CHF DÀI 80%
 • GER30 DÀI 100%
 • NAS100 DÀI 87.5%
 • SPX500 DÀI 93.3%
 • UK100 DÀI 100%