Hoạt động Trader Forex

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRANG NÀY MỚI LÀ GiẢ THUYẾT. NHẤN TẠI ĐÂY ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ GiẢ THUYẾT ĐƯỢC HiỂN THỊ TRÊN TRANG WEB VÀ NHỮNG HẠN CHẾ CỐ HỮU LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QuẢ GiẢ THUYẾT.

Lọc Các sự kiện

Chỉ hiển thị:
Thông điệp Chia sẻ Trạng thái
Các Giao dịch Mở
Các Giao dịch đã đóng
Chỉ các nhà cung cấp với những người theo dõi thực
Tâm lý Thị trường

Các cặp tiền tệ được chọn bởi ZuluTraders trong vòng 4 tiếng trước

 • EUR/JPY NGẮN 64.2%
 • EUR/USD DÀI 51.6%
 • GBP/USD NGẮN 81.2%
 • USD/JPY DÀI 90.8%
 • USD/CHF DÀI 83.3%
 • GBP/JPY NGẮN 77.9%
 • EUR/CHF NGẮN 57.1%
 • AUD/USD DÀI 90%
 • USD/CAD DÀI 81.5%
 • NZD/USD DÀI 96.3%
 • EUR/GBP DÀI 66.7%
 • CHF/JPY NGẮN 66.7%
 • GBP/CHF DÀI 100%
 • EUR/AUD NGẮN 97.5%
 • EUR/CAD NGẮN 71.4%
 • AUD/CAD DÀI 100%
 • AUD/JPY DÀI 100%
 • CAD/JPY DÀI 100%
 • NZD/JPY DÀI 82.1%
 • GBP/AUD DÀI 94.7%
 • AUD/NZD NGẮN 100%
 • EUR/NZD NGẮN 90%
 • GBP/CAD DÀI 77.8%
 • GBP/NZD DÀI 93.3%
 • CAD/CHF NGẮN 100%
 • NZD/CHF NGẮN 100%
 • XAU/USD NGẮN 100%
 • GER30 NGẮN 100%
 • USD/CNH NGẮN 100%
 • Bund NGẮN 100%