Hoạt động Trader Forex

Lọc Các sự kiện

Chỉ hiển thị:
Thông điệp Chia sẻ Trạng thái
Các Giao dịch Mở
Các Giao dịch đã đóng
Chỉ các nhà cung cấp với những người theo dõi thực
Tâm lý Thị trường

Các cặp tiền tệ được chọn bởi ZuluTraders trong vòng 4 tiếng trước

 • EUR/USD NGẮN 62.2%
 • GBP/USD NGẮN 68.3%
 • XAU/USD NGẮN 94.3%
 • NZD/CAD NGẮN 98.4%
 • USD/CHF DÀI 85.6%
 • USD/JPY DÀI 58.3%
 • AUD/USD NGẮN 94.1%
 • AUD/NZD DÀI 95.7%
 • EUR/GBP DÀI 86.2%
 • NZD/USD DÀI 59.3%
 • EUR/JPY DÀI 57.8%
 • AUD/CAD NGẮN 86.6%
 • USD/CAD DÀI 58.5%
 • EUR/CHF DÀI 93.6%
 • EUR/CAD NGẮN 65.8%
 • GBP/JPY NGẮN 53.8%
 • GBP/CHF DÀI 78.9%
 • CAD/CHF DÀI 86.8%
 • NZD/JPY NGẮN 93.7%
 • EUR/NZD DÀI 70.2%
 • AUD/CHF DÀI 72.5%
 • EUR/AUD DÀI 57.8%
 • CHF/JPY NGẮN 71.1%
 • CAD/JPY NGẮN 78.1%
 • GBP/CAD NGẮN 50%
 • GBP/AUD NGẮN 62.3%
 • ETH/USD NGẮN 100%
 • NZD/CHF DÀI 78%
 • AUD/JPY NGẮN 80.4%
 • GBP/NZD DÀI 63.6%