Hoạt động Trader Forex

Lọc Các sự kiện

Chỉ hiển thị:
Thông điệp Chia sẻ Trạng thái
Các Giao dịch Mở
Các Giao dịch đã đóng
Chỉ các nhà cung cấp với những người theo dõi thực
Tâm lý Thị trường

Các cặp tiền tệ được chọn bởi ZuluTraders trong vòng 4 tiếng trước

 • EUR/USD DÀI 88.7%
 • GBP/USD DÀI 64.9%
 • GBP/NZD NGẮN 99.2%
 • AUD/USD DÀI 88.2%
 • USD/JPY DÀI 65.1%
 • EUR/GBP DÀI 87.1%
 • EUR/JPY DÀI 87%
 • NZD/CAD DÀI 90.8%
 • NZD/CHF DÀI 99.5%
 • USD/CAD NGẮN 68%
 • GBP/JPY DÀI 70%
 • NZD/USD DÀI 74.3%
 • XAU/USD NGẮN 78.7%
 • AUD/CAD DÀI 68.5%
 • USD/CHF NGẮN 74.6%
 • EUR/AUD DÀI 73.2%
 • EUR/NZD DÀI 84.1%
 • EUR/CHF DÀI 60%
 • GBP/AUD NGẮN 74.3%
 • AUD/NZD NGẮN 57.6%
 • AUD/JPY DÀI 56.5%
 • EUR/CAD DÀI 53.3%
 • CHF/JPY DÀI 51%
 • AUD/CHF NGẮN 68.9%
 • GBP/CHF NGẮN 64.2%
 • CAD/CHF NGẮN 63.3%
 • NZD/JPY NGẮN 56.5%
 • CAD/JPY NGẮN 62%
 • GBP/CAD DÀI 63.6%
 • US30 DÀI 93.8%