Hoạt động Trader Forex

Lọc Các sự kiện

Chỉ hiển thị:
Thông điệp Chia sẻ Trạng thái
Các Giao dịch Mở
Các Giao dịch đã đóng
Chỉ các nhà cung cấp với những người theo dõi thực
Tâm lý Thị trường

Các cặp tiền tệ được chọn bởi ZuluTraders trong vòng 4 tiếng trước

 • NZD/USD DÀI 99.8%
 • USD/CAD NGẮN 99.4%
 • USD/JPY DÀI 58.8%
 • EUR/USD DÀI 63.1%
 • GBP/USD DÀI 66.1%
 • AUD/NZD DÀI 86.7%
 • AUD/USD DÀI 95.9%
 • AUD/CAD DÀI 67.1%
 • EUR/GBP NGẮN 72.7%
 • GBP/JPY NGẮN 55%
 • NZD/CAD DÀI 62.6%
 • XAU/USD NGẮN 55.2%
 • GBP/AUD NGẮN 90.7%
 • GBP/NZD NGẮN 70.4%
 • USD/ZAR NGẮN 98.7%
 • USD/CHF DÀI 59.9%
 • EUR/JPY DÀI 72.3%
 • EUR/AUD DÀI 55.4%
 • AUD/JPY DÀI 69.8%
 • EUR/NZD NGẮN 60.3%
 • NZD/JPY DÀI 85.2%
 • EUR/CHF DÀI 74.6%
 • CAD/JPY DÀI 80%
 • EUR/CAD NGẮN 55%
 • CHF/JPY DÀI 56.4%
 • AUD/CHF DÀI 64.7%
 • GBP/CHF DÀI 69.7%
 • GBP/CAD DÀI 64.5%
 • CAD/CHF DÀI 77.8%
 • NAS100 NGẮN 57.1%