Hoạt động Trader Forex

Lọc Các sự kiện

Chỉ hiển thị:
Thông điệp Chia sẻ Trạng thái
Các Giao dịch Mở
Các Giao dịch đã đóng
Chỉ các nhà cung cấp với những người theo dõi thực
Tâm lý Thị trường

Các cặp tiền tệ được chọn bởi ZuluTraders trong vòng 4 tiếng trước

 • USD/JPY NGẮN 86.4%
 • AUD/USD DÀI 99.1%
 • GBP/USD NGẮN 74.3%
 • EUR/USD NGẮN 67.1%
 • AUD/NZD DÀI 99.2%
 • USD/CAD DÀI 93.7%
 • GBP/JPY DÀI 62.1%
 • CAD/JPY DÀI 94.6%
 • EUR/GBP NGẮN 64.6%
 • XAU/USD DÀI 59.5%
 • EUR/JPY NGẮN 50.7%
 • NZD/CAD NGẮN 54.8%
 • EUR/AUD NGẮN 66.8%
 • AUD/CHF DÀI 96.2%
 • GBP/AUD NGẮN 58.8%
 • NZD/USD DÀI 69.6%
 • EUR/CHF DÀI 87%
 • AUD/JPY DÀI 68.7%
 • GBP/CHF DÀI 57.6%
 • GBP/CAD NGẮN 55.9%
 • EUR/CAD DÀI 80.1%
 • USD/CHF DÀI 68.7%
 • NZD/JPY DÀI 64.2%
 • USD/CNH DÀI 51.1%
 • CHF/JPY NGẮN 70.9%
 • GBP/NZD DÀI 63.2%
 • AUD/CAD NGẮN 59.4%
 • XAG/USD DÀI 98.2%
 • EUR/NZD NGẮN 50%
 • CAD/CHF DÀI 75%