Hoạt động Trader Forex

Lọc Các sự kiện

Chỉ hiển thị:
Thông điệp Chia sẻ Trạng thái
Các Giao dịch Mở
Các Giao dịch đã đóng
Chỉ các nhà cung cấp với những người theo dõi thực
Tâm lý Thị trường

Các cặp tiền tệ được chọn bởi ZuluTraders trong vòng 4 tiếng trước

 • EUR/USD NGẮN 75.9%
 • AUD/CAD NGẮN 97.3%
 • USD/JPY DÀI 50.4%
 • GBP/USD NGẮN 84.3%
 • NZD/CAD NGẮN 52.4%
 • AUD/USD NGẮN 93%
 • EUR/JPY NGẮN 78.8%
 • EUR/AUD NGẮN 87.2%
 • GBP/JPY NGẮN 61.8%
 • XAU/USD NGẮN 60.9%
 • USD/CNH DÀI 50.3%
 • GBP/CAD NGẮN 95.6%
 • USD/CAD DÀI 83.2%
 • GBP/AUD NGẮN 96%
 • EUR/GBP NGẮN 59.9%
 • AUD/NZD DÀI 54%
 • CAD/CHF NGẮN 51.5%
 • EUR/NZD NGẮN 89%
 • EUR/CAD NGẮN 72.2%
 • USD/CHF DÀI 57%
 • USOilSpot NGẮN 100%
 • EUR/CHF DÀI 59.7%
 • AUD/CHF NGẮN 81.1%
 • NZD/USD DÀI 51.5%
 • CHF/JPY NGẮN 77.4%
 • AUD/JPY DÀI 56.7%
 • GBP/NZD NGẮN 89.3%
 • GBP/CHF NGẮN 73.3%
 • CAD/JPY NGẮN 63.6%
 • XAG/USD NGẮN 78%