Hoạt động Trader Forex

Lọc Các sự kiện

Chỉ hiển thị:
Thông điệp Chia sẻ Trạng thái
Các Giao dịch Mở
Các Giao dịch đã đóng
Chỉ các nhà cung cấp với những người theo dõi thực
Tâm lý Thị trường

Các cặp tiền tệ được chọn bởi ZuluTraders trong vòng 4 tiếng trước

 • EUR/USD NGẮN 64.4%
 • GBP/USD NGẮN 65.5%
 • XAU/USD NGẮN 92.3%
 • USD/CHF DÀI 85.3%
 • NZD/CAD NGẮN 98%
 • USD/JPY DÀI 58.2%
 • AUD/USD NGẮN 94.5%
 • AUD/NZD DÀI 96.2%
 • EUR/GBP DÀI 86.3%
 • AUD/CAD NGẮN 89.9%
 • NZD/USD DÀI 64.2%
 • EUR/NZD NGẮN 66.5%
 • USD/CAD DÀI 58%
 • EUR/JPY DÀI 57.5%
 • GBP/JPY NGẮN 59.9%
 • EUR/CHF DÀI 93%
 • GBP/CHF DÀI 85.4%
 • EUR/CAD NGẮN 69.7%
 • CAD/CHF DÀI 84.7%
 • EUR/AUD DÀI 54.7%
 • CHF/JPY NGẮN 73.4%
 • NZD/JPY NGẮN 91.4%
 • CAD/JPY NGẮN 79.2%
 • AUD/CHF DÀI 59.7%
 • GBP/AUD NGẮN 59%
 • GBP/NZD DÀI 53.8%
 • ETH/USD NGẮN 100%
 • GBP/CAD NGẮN 51.1%
 • NZD/CHF DÀI 80%
 • AUD/JPY NGẮN 82.2%