Hoạt động Trader Forex

Lọc Các sự kiện

Chỉ hiển thị:
Thông điệp Chia sẻ Trạng thái
Các Giao dịch Mở
Các Giao dịch đã đóng
Chỉ các nhà cung cấp với những người theo dõi thực
Tâm lý Thị trường

Các cặp tiền tệ được chọn bởi ZuluTraders trong vòng 4 tiếng trước

 • NZD/USD DÀI 99.8%
 • USD/CAD NGẮN 99.3%
 • USD/JPY DÀI 63.6%
 • EUR/USD DÀI 71.4%
 • GBP/USD DÀI 59.7%
 • AUD/NZD DÀI 90%
 • AUD/USD DÀI 95.7%
 • AUD/CAD DÀI 95.2%
 • GBP/JPY NGẮN 57.3%
 • GBP/AUD NGẮN 92.1%
 • EUR/GBP NGẮN 59.6%
 • NZD/CAD DÀI 94.4%
 • XAU/USD DÀI 50.6%
 • USD/ZAR NGẮN 98.7%
 • GBP/NZD NGẮN 69.8%
 • USD/CHF DÀI 58.6%
 • EUR/JPY DÀI 74.2%
 • EUR/AUD DÀI 58.7%
 • EUR/NZD NGẮN 61.5%
 • AUD/JPY DÀI 71.4%
 • NZD/JPY DÀI 86.9%
 • EUR/CHF DÀI 70%
 • CAD/JPY DÀI 83%
 • EUR/CAD NGẮN 50%
 • AUD/CHF DÀI 70%
 • GBP/CHF DÀI 52.8%
 • CHF/JPY DÀI 55.9%
 • GBP/CAD DÀI 57.7%
 • AUS200 DÀI 100%
 • CAD/CHF DÀI 71.4%