Hoạt động Trader Forex

Lọc Các sự kiện

Chỉ hiển thị:
Thông điệp Chia sẻ Trạng thái
Các Giao dịch Mở
Các Giao dịch đã đóng
Chỉ các nhà cung cấp với những người theo dõi thực
Tâm lý Thị trường

Các cặp tiền tệ được chọn bởi ZuluTraders trong vòng 4 tiếng trước

 • AUD/USD DÀI 97.3%
 • AUD/CAD DÀI 89.9%
 • EUR/USD DÀI 70.6%
 • USD/JPY DÀI 54.7%
 • NZD/CAD NGẮN 74.4%
 • GBP/USD DÀI 55.4%
 • EUR/JPY DÀI 50.8%
 • USD/CAD DÀI 52%
 • EUR/GBP NGẮN 65.4%
 • GBP/JPY DÀI 75.3%
 • XAU/USD NGẮN 84.3%
 • NZD/USD DÀI 81.7%
 • EUR/CHF DÀI 83%
 • AUD/NZD DÀI 83.1%
 • CAD/CHF DÀI 52.3%
 • EUR/AUD NGẮN 69.9%
 • EUR/CAD DÀI 70.1%
 • USD/CHF NGẮN 65.1%
 • USOilSpot NGẮN 80.6%
 • GBP/CHF DÀI 72.9%
 • EUR/NZD DÀI 60.5%
 • GBP/CAD DÀI 76.2%
 • CAD/JPY DÀI 61.5%
 • GBP/AUD NGẮN 78.4%
 • AUD/JPY DÀI 54.1%
 • AUD/CHF DÀI 85.3%
 • CHF/JPY NGẮN 79.3%
 • NZD/JPY DÀI 59.1%
 • NZD/CHF DÀI 57.1%
 • GBP/NZD NGẮN 70%