Chi tiết về ZuluGuard™

Mục lục

Lần cập nhật gần đây vào ngày 23-Thg4-2014

ZuluGuard™ là gì?

Rất đơn giản – ZuluGuard™ là mạng an toàn của bạn khi giao dịch trong ZuluTrade!

ZuluGuard™ ở đó để bảo vệ Giá trị tài khoản của bạn bằng cách luôn giám sát tài khoản của bạn, đảm bảo lợi nhuận của bạn và giảm thiểu bất kỳ thua lỗ tiềm ẩn nào! *

Tại sao tôi cần lưới an toàn?

Mặc dù hầu hết các Nhà giao dịch thường cung cấp chiến lược nhất quán và có lãi, đôi khi ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất cũng có thể mắc sai lầm! Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi muốn bạn có thể đảm bảo an toàn cho lợi nhuận ghi nhận của bạn cũng như giảm thiểu thua lỗ tiềm ẩn - và ZuluGuard™ có thể cung cấp cho bạn đúng điều đó.

ZuluGuard™ sẽ tự động giám sát tài khoản của bạn và hiệu suất của từng Nhà giao dịch cho bạn, từng giây, ngay cả khi bạn không trực tuyến! Nếu ZuluGuard™ phát hiện bất kỳ thay đổi lớn nào trong hiệu suất của một Nhà giao dịch, ZuluGuard™ sẽ nhảy vào và bảo vệ tài khoản của bạn.

Tất cả những gì bạn cần làm là đặt hạn định rủi ro của chính mình, tham số chính xác về khả năng rủi ro bạn cho phép trong tài khoản của bạn trước khi ZuluGuard™ hành động!

ZuluGuard™ hoạt động như thế nào?

ZuluGuard™ giám sát 3 khía cạnh giao dịch khác nhau của một Nhà giao dịch trong tài khoản của bạn, ở mức bạn đã đặt!

 1. Bảo toàn vốn

  Chỉ cần cho ZuluGuard™ biết bạn có thể chịu lỗ bao nhiêu từ một Nhà giao dịch -khi đạt đến số lượng này, ZuluGuard™ sẽ được kích hoạt!

  Ví dụ, nếu bạn đặt Bảo vệ vốn là $500, trong trường hợp Nhà giao dịch đang lỗ $500 trong tài khoản của bạn, ZuluGuard™ sẽ can thiệp. Lưu ý ở đây là thua lỗ có thể xảy ra với các Nhà giao dịch nhìn chung là có lãi. Do đó, cũng trong ví dụ này, nếu Nhà giao dịch đã đóng các giao dịch có PnL là $2.000 trong tài khoản của bạn và giao dịch tiếp theo của nhà giao dịch đó có lỗ thả nổi là -$500 thì ZuluGuard™ sẽ nhảy vào và bảo vệ lợi nhuận $1.500! Do đó Giá trị tài khoản của bạn luôn được giám sát và bảo vệ!

  • Nhận lãi ZuluGuard

   Chỉ cần thông báo cho ZuluGuard số tiền bạn muốn bảo đảm! Khi đạt đến mức lãi này, ZuluGuard™ sẽ được kích hoạt!

   Ví dụ: Bạn đặt mức Bảo vệ vốn ZuluGuard là $1500 và Nhận lãi ở mức $800. Nếu Nhà giao dịch có Tổng lãi/lỗ (Tổng lãi lỗ = thực tế + thả nổi) đạt đến giá trị Nhận lãi của bạn, ZuluGuard sẽ can thiệp, đóng mọi giao dịch và tắt Nhà giao dịch, bảo đảm khoản lãi từ $800 của bạn. Lưu ý: Bạn sẽ có thể bật lại Nhà giao dịch bất cứ lúc nào bằng cách cài đặt lại ZuluGuard trong tài khoản của bạn.

  • Thông báo Bảo vệ vốn

   Nhận thông báo khi Vốn đã dùng của bạn (lãi lỗ đã thực hiện cộng thả nổi) đạt đến một tỷ lệ phần trăm xác định trên số Vốn bảo vệ mà bạn đã đặt C252cho Nhà giao dịch này.

   Ví dụ: Bạn đặt mức Bảo vệ vốn ZuluGuard là $1500 và bạn đặt tùy chọn nhận thông báo ở mức 50%. Nếu vốn đã dùng đối với Nhà giao dịch của bạn đạt 50% (- $750) trong tổng mức Bảo vệ vốn bạn đã đặt ($1500), thì bạn sẽ nhận được một email mời bạn theo dõi chặt chẽ tài khoản của bạn và Cài đặt ZuluGuard đối với Nhà giao dịch này.

  Bạn có thể đọc thêm về bảo vệ vốn ở đây.

 2. Bảo vệ giao dịch đơn

  Chỉ cần cho ZuluGuard™ biết điểm thấp nhất bạn có thể cho phép từng giao dịch đạt đến -khi bất kỳ giao dịch nào của Nhà giao dịch đạt đến ngưỡng này trong tài khoản của bạn, ZuluGuard™ sẽ được kích hoạt!

  Ví dụ, nếu bạn đặt Bảo vệ giao dịch đơn là 200 pip, trong trường hợp giao dịch của Nhà giao dịch này đạt mức thấp -200, ZuluGuard™ sẽ hành động.

 3. Bảo vệ giao dịch mở tối đa

  Nếu Nhà giao dịch mở nhiều giao dịch hơn số giao dịch bạn đã xác định tại cùng thời điểm, ZuluGuard™ sẽ phát hiện ra điều này và hành động.

  Ví dụ, một Nhà giao dịch đã cùng một lúc mở 8 giao dịch và bạn cho phép nhà giao dịch đó mở tối đa 10 giao dịch dưới dạng mức tăng giao dịch mở đồng thời có thể chấp nhận. Trong trường hợp nhà giao dịch đó mở giao dịch thứ 11 bất cứ lúc nào hoặc bất kỳ hạn định nào lớn hơn mức 10 bạn đã đặt, ZuluGuard™ sẽ được kích hoạt.

Vậy chính xác thì ZuluGuard™ bảo vệ tài khoản của tôi như thế nào?

Khi ZuluGuard™ phát hiện sự vượt quá hạn định, ZuluGuard™ sẽ hành động theo nhu cầu của bạn. Do đó, bạn có thể thiết lập ZuluGuard™ để thực hiện cái bạn muốn và khi bạn cần.

 • Đóng tất cả giao dịch của nhà giao dịch

  ZuluGuard™ đóng tất cả các giao dịch mở hiện tại của Nhà giao dịch trong tài khoản của bạn.

 • Vô hiệu hóa nhà giao dịch

  ZuluGuard™ tắt Nhà giao dịch để nhà giao dịch này không thể mở bất kỳ giao dịch nào mới trong tài khoản của bạn.

 • Thay thế nhà giao dịch bằng một nhà giao dịch ZuluRanked tương tự hoặc tốt hơn

  ZuluGuard™ thêm vào danh mục đầu tư của bạn một Nhà giao dịch mới có thứ hạng ngang bằng hoặc tốt hơn mà bạn cần ủy quyền trước khi có thể chấp nhận giao dịch từ các tín hiệu của nhà giao dịch này.

Nghe có vẻ hữu ích! Tôi đặt ZuluGuard™ như thế nào?

Thật dễ dàng để thiết lập ZuluGuard™!

Bạn có thể bật và tùy chỉnh ZuluGuard™ từ Bảng điều khiển hoặc từ tab Thiết đặt của bạn.

Bảng điều khiển
Thiết đặt Danh mục đầu tư

Chỉ cần bấm vào tấm bảo vệ và xem lại/thay đổi thiết đặt ZuluGuard™ cho từng Nhà giao dịch của bạn.

Tấm bảo vệ ZuluGuard™ màu xám cho biết bạn chưa đặt bảo vệ ZuluGuard™ cho Nhà giao dịch này. Tấm bảo vệ ZuluGuard™ màu cam cho biết bạn đã được bảo vệ bởi ZuluGuard™!

* Miễn trừ quan trọng: Trong điều kiện thị trường không ổn định hoặc thay đổi nhanh chóng, các tín hiệu đóng của ZuluGuard sẽ được lấp đầy tại giá thị trường phổ biến, mức giá này có thể khác nhiều so với giá mong muốn. Do vậy, bạn có thể bị lỗ vì ZuluGuard không phải lúc nào cũng đảm bảo được mức Bảo vệ mong muốn.