Chi tiết về ZuluGuard™

ZuluGuard™ là gì?

Rất đơn giản – ZuluGuard™ là mạng an toàn của bạn khi giao dịch trong ZuluTrade!

ZuluGuard™ ở đó để bảo vệ Giá trị tài khoản của bạn bằng cách luôn giám sát tài khoản của bạn, đảm bảo lợi nhuận của bạn và giảm thiểu bất kỳ thua lỗ tiềm ẩn nào! *

Tại sao tôi cần lưới an toàn?

Mặc dù hầu hết các Nhà giao dịch thường cung cấp chiến lược nhất quán và có lãi, đôi khi ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất cũng có thể mắc sai lầm! Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi muốn bạn có thể đảm bảo an toàn cho lợi nhuận ghi nhận của bạn cũng như giảm thiểu thua lỗ tiềm ẩn - và ZuluGuard™ có thể cung cấp cho bạn đúng điều đó.

ZuluGuard™ sẽ tự động giám sát tài khoản của bạn và hiệu suất của từng Nhà giao dịch cho bạn, từng giây, ngay cả khi bạn không trực tuyến! Nếu ZuluGuard™ phát hiện bất kỳ thay đổi lớn nào trong hiệu suất của một Nhà giao dịch, ZuluGuard™ sẽ nhảy vào và bảo vệ tài khoản của bạn.

Tất cả những gì bạn cần làm là đặt hạn định rủi ro của chính mình, tham số chính xác về khả năng rủi ro bạn cho phép trong tài khoản của bạn trước khi ZuluGuard™ hành động!

ZuluGuard™ hoạt động như thế nào?

ZuluGuard™ giám sát 3 khía cạnh giao dịch khác nhau của một Nhà giao dịch trong tài khoản của bạn, ở mức bạn đã đặt!

Ví dụ, nếu bạn đặt Bảo vệ vốn là $500, trong trường hợp Nhà giao dịch đang lỗ $500 trong tài khoản của bạn, ZuluGuard™ sẽ can thiệp. Lưu ý ở đây là thua lỗ có thể xảy ra với các Nhà giao dịch nhìn chung là có lãi. Do đó, cũng trong ví dụ này, nếu Nhà giao dịch đã đóng các giao dịch có PnL là $2.000 trong tài khoản của bạn và giao dịch tiếp theo của nhà giao dịch đó có lỗ thả nổi là -$500 thì ZuluGuard™ sẽ nhảy vào và bảo vệ lợi nhuận $1.500! Do đó Giá trị tài khoản của bạn luôn được giám sát và bảo vệ!

  • Nhận lãi ZuluGuard

   Chỉ cần thông báo cho ZuluGuard số tiền bạn muốn bảo đảm! Khi đạt đến mức lãi này, ZuluGuard™ sẽ được kích hoạt!

   Ví dụ: Bạn đặt mức Bảo vệ vốn ZuluGuard là $1500 và Nhận lãi ở mức $800. Nếu Nhà giao dịch có Tổng lãi/lỗ (Tổng lãi lỗ = thực tế + thả nổi) đạt đến giá trị Nhận lãi của bạn, ZuluGuard sẽ can thiệp, đóng mọi giao dịch và tắt Nhà giao dịch, bảo đảm khoản lãi từ $800 của bạn. Lưu ý: Bạn sẽ có thể bật lại Nhà giao dịch bất cứ lúc nào bằng cách cài đặt lại ZuluGuard trong tài khoản của bạn.

  • Bảo toàn vốn

   Chỉ cần cho ZuluGuard™ biết bạn có thể chịu lỗ bao nhiêu từ một Nhà giao dịch -khi đạt đến số lượng này, ZuluGuard™ sẽ được kích hoạt!

  • Thông báo Bảo vệ vốn

   Nhận thông báo khi Vốn đã dùng của bạn (lãi lỗ đã thực hiện cộng thả nổi) đạt đến một tỷ lệ phần trăm xác định trên số Vốn bảo vệ mà bạn đã đặt C252cho Nhà giao dịch này.

   Ví dụ: Bạn đặt mức Bảo vệ vốn ZuluGuard là $1500 và bạn đặt tùy chọn nhận thông báo ở mức 50%. Nếu vốn đã dùng đối với Nhà giao dịch của bạn đạt 50% (- $750) trong tổng mức Bảo vệ vốn bạn đã đặt ($1500), thì bạn sẽ nhận được một email mời bạn theo dõi chặt chẽ tài khoản của bạn và Cài đặt ZuluGuard đối với Nhà giao dịch này.

  Bạn có thể đọc thêm về bảo vệ vốn ở đây.

Vậy chính xác thì ZuluGuard™ bảo vệ tài khoản của tôi như thế nào?

Khi ZuluGuard™ phát hiện sự vượt quá hạn định, ZuluGuard™ sẽ hành động theo nhu cầu của bạn. Do đó, bạn có thể thiết lập ZuluGuard™ để thực hiện cái bạn muốn và khi bạn cần.

 • Đóng tất cả giao dịch của nhà giao dịch

  ZuluGuard™ đóng tất cả các giao dịch mở hiện tại của Nhà giao dịch trong tài khoản của bạn.

 • Vô hiệu hóa nhà giao dịch

  ZuluGuard™ tắt Nhà giao dịch để nhà giao dịch này không thể mở bất kỳ giao dịch nào mới trong tài khoản của bạn.

Nghe có vẻ hữu ích! Tôi đặt ZuluGuard™ như thế nào?

Thật dễ dàng để thiết lập ZuluGuard™!

Bạn có thể bật và tùy chỉnh ZuluGuard™ từ Bảng điều khiển hoặc từ tab Thiết đặt của bạn.

Chỉ cần bấm vào tấm bảo vệ và xem lại/thay đổi thiết đặt ZuluGuard™ cho từng Nhà giao dịch của bạn.

Tấm bảo vệ ZuluGuard™ màu xám cho biết bạn chưa đặt bảo vệ ZuluGuard™ cho Nhà giao dịch này. Tấm bảo vệ ZuluGuard™ màu cam cho biết bạn đã được bảo vệ bởi ZuluGuard™!

* Miễn trừ quan trọng: Trong điều kiện thị trường không ổn định hoặc thay đổi nhanh chóng, các tín hiệu đóng của ZuluGuard sẽ được lấp đầy tại giá thị trường phổ biến, mức giá này có thể khác nhiều so với giá mong muốn. Do vậy, bạn có thể bị lỗ vì ZuluGuard không phải lúc nào cũng đảm bảo được mức Bảo vệ mong muốn.