Hệ thống ZuluRanking

Phương pháp Tiếp cận Hệ thống Xếp hạng của ZuluTrade

Hầu hết các trang web Giao dịch Ngoại tệ theo dõi kết quả hệ thống sẽ hiển thị cho bạn các hệ thống kết quả tốt nhất gần với nhóm dẫn đầu. Nhưng thường hệ thống này không tính đến kết quả này khả thi như thế nào trong thực tế. Ví dụ, khi một hệ thống mở càng nhiều giao dịch hơn mà không đóng những giao dịch trước, tài khoản của bạn sẽ cần phải có sẵn nhiều tiền ký quỹ (quỹ) để có thể mở các lệnh giao dịch mới khi cần.

Nhưng trong thực tế, tài khoản của bạn có thể không mở được nhiều lệnh giao dịch tại một thời điểm do các yêu cầu về tiền ký quỹ.

Hệ thống ZuluRank, độc quyền của chúng tôi có nhiều thông số đánh giá:

  • như thời hạn (một hệ thống đã chạy trong bao lâu)
  • khả năng giao dịch (có bao nhiêu lệnh giao dịch có thể được mở cùng một lúc)
  • khả năng giải ngân (hệ thống đã có bao nhiêu đợt tăng và giảm)

để cung cấp cho bạn một cách dễ dàng giúp đánh giá hệ thống có tốt hay không và lọc ra các chiến lược giao dịch khả thi nhấn mạnh vào việc cung cấp các kết quả kinh doanh vững chắc và ổn định, có chu kỳ kinh doanh bình thường và tránh để vốn đầu tư của bạn bị đọng quá lâu.

Xin lưu ý là kết quả hệ thống ZuluRank là hoàn toàn do máy tính tự động tạo ra. Do đó, hệ thống được sắp xếp mà không có liên quan đến quan điểm của con người hoặc theo chiến lược, và bạn luôn có thể lựa chọn trong hàng loạt các hệ thống cái nào phù hợp với hầu hết các loại giao dịch.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện ZuluTrade bằng cách thêm nhiều hệ thống, tinh chỉnh công nghệ và cung cấp các dịch vụ cho các nhà giao dịch trên toàn thế giới.

ZuluTrade Châu Âu

Ngoài ra, đối với Nhà giao dịch khả dụng với Người theo ở Liên minh châu Âu, sẽ chỉ có 1000 Nhà giao dịch hàng đầu có chiến lược giao dịch ổn định và nhất quán nhất có tên trong danh sách này. Do vậy họ phải đáp ứng được các tham số sau:

  • Thời gian giao dịch tối thiểu là 8 tuần
  • Tỉ lệ giảm sút tài khoản tối đa không được vượt quá 30% tổng lợi nhuận
  • The average number of pips is above 3 or average rate of return is above 0.015%

Như bạn có thể thấy, ZuluRank sử dụng một bộ tham số cụ thể để xếp hạng Nhà giao dịch – do đó, Nhà giao dịch tốt nhất đối với bạn có thể không phải là Nhà giao dịch tốt nhất theo ZuluRank; tùy thuộc vào loại giao dịch, nhu cầu, hạn mức rủi ro, v.v... mà bạn có thể đặt ưu tiên cho các yếu tố/ đặc điểm khác.

Ví dụ, tài khoản Người theo quy mô nhỏ có thể quan tâm hơn đến các chiến lược an toàn hơn với lợi nhuận biên ít hơn, trong khi tài khoản với tiền ký quỹ đáng kể thường muốn tìm kiếm các chiến lược có lợi nhuận cao hơn và có thể có tỉ lệ giảm sút tài khoản lớn hơn.

Do ZuluRank chú trọng các yếu tố giao dịch trên và đó không phải là bảng xếp hạng duy nhất - nên bạn có thể hiểu và tham khảo ZuluRank theo nhu cầu giao dịch của riêng bạn!